Scénografie, architektura, nová média, světelný a zvukový design, móda…

Vizuálně nejzajímavější divadelní projekty posledních let
Divadelní představení, performance, instalace a site-specific projekty
Kreativní program pro děti

Program

Hot News

   
   PQ+ DOPROVODNÝ PROGRAM   

PQ E-Scenography PQ Logo
PQ > PRO ŠKOLY

Pražské Quadriennale (PQ) nenabízí všem zájemcům o divadlo, výtvarné umění či design jen běžnou přehlídku, ale nabádá je, aby se stali součástí výjimečných uměleckých počinů. To platí dvojnásob o žácích a studentech, pro něž je připraven rozsáhlý program PQ dětem. Všem dětským návštěvníkům, kteří navštíví epicentrum dění PQ – Veletržní palác - se návštěva výstavy změní v dobrodružnou výpravu napříč expozicemi. Na žáky čeká hra realizovaná přímo v expozicích, v jejímž rámci si výstavu prohlédnou a svou pozornost zaměří na to nejzajímavější, co nabízí.

PQ dokáže probudit zvídavost svou překvapivostí, kdy proniká na nepředvídaná místa a nachází nečekané souvislosti mezi druhy umění. Proto ať už Vaši žáci mají vztah k divadelnímu prostoru nebo nikoliv, budou zaujati interaktivními instalacemi a dílnami - inovativními úvahami a kreativitou. Výstava je navíc soutěžní, tudíž děti přebírají roli porotců a mohou hlasovat pro expozici reprezentujících některou z více než 60 zemí.

Jak tedy vaše návštěva bude vypadat?

Nejdřív si prohlédnete instalaci Kabinetu kuriozit.
Jedná se o „rostoucí“ instalaci, do které neustále přibývají exponáty – kuriozity vytvořené dětmi. Tato instalace je základním prvkem motivace pro pátrací hru, která žáky provede výstavou. V ní budou pátrat po dalších kuriozitách (oficiálních exponátech výstavy vytvořených profesionálními divadelními designéry z celého světa) přímo v expozici. Jednotlivé třídy budou rozděleny do čtyř skupin, žáci dostanou speciální plány výstavy (pracovní listy) a podle popisek projdou samostatně předem připravenými trasami. Tím se ve výstavě zorientují a vybrané expozice si podrobně prohlédnou. Avšak popisky jsou zašifrované. K jejich přečtení budou děti potřebovat speciální brýle, které pak dětem zůstanou „na památku“. Tato část programu bude trvat přibližně 1,5 hodiny a je vhodná pro žáky prvního i druhého stupně. U mladších žáků (MŠ, 1. třída) doporučujeme, aby každou skupinku doprovázel jeden dospělý.

Velmi důležitým prvkem programu je rozhodování o Ceně dětských návštěvníků.
Každý návštěvník do 18-ti let má možnost udělit svůj hlas jedné z národních expozic. Ta, která jich získá nejvíce, obdrží Cenu dětských návštěvníků. Děti svůj hlas udělí prostřednictvím vyplnění hlasovacích lístků.

Dílna na výrobu kuriozit – pokud budete mít ještě čas a chuť a pokud bude kapacita dílny v danou chvíli volná, mohou si děti také vyrobit kuriozitu a přidat ji do našeho Kabinetu.

Ve Veletržním paláci můžete ještě dál navštívit Studentskou sekci – instalace divadelních škol v ní bývají vždy velmi vtipné, hravé a interaktivní – a dále výstavu Extrémní kostým.

Vedle Veletržního paláce doporučujeme vaší pozornosti návštěvu Piazzetty Národního divadla, kde na vás čeká procházka labyrintem 30 obřích kostek, ve kterých nabízíme žákům netradiční a velmi intenzivní seznámení se současným divadlem a výtvarným uměním. Přední světoví umělci zde nabízejí lekce tanga, výtvarné dílo ze svatebních šatů, zpívající sochy a řadu divadelních i tanečních představení a projektů zahrnujících video art, světelný a zvukový design, módu či výtvarné umění.

Praktické informace k vaší návštěvě
Výstava je pro veřejnost otevřena od 16. do 26. června, každý den od 10 do 20 hodin. Sekci PQ dětem najdete ve Veletržním paláci. Nejlepší spojení je tramvají č. 12, 14, 15, 17 – stanice Veletržní, nejbližší stanice metra je Vltavská, trasa C. Sekci PQ dětem najdete na konci vstupní chodby.

Vstupné:

žákovské vstupné                                  30,-Kč
(pedagogický doprovod zdarma)

základní vstupné jednodenní                  200,-Kč, dvoudenní          300,-Kč

snížené vstupné                                    150,-Kč         a                200,-Kč

rodinná vstupenka                                 400,-Kč          a                 550,-Kč

(vstupenky vždy vyměníte za identifikační pásky, které vás opravňují k návštěvě všech prostor konání PQ)


Více informací:
Webové stránky PQ dětem – www.pqdetem.cz
Více
o PQ – www.pq.cz
Program
PQ den po dni - www.pq.cz/cs/program.html
Více o projektu na Piazzettě Národního divadla - www.intersection.cz/boxy/

Stále se můžete do projektu zapojit aktivně a přispět do Kabinetu kuriozit, společné umělecké instalace

Původ slova divadlo leží v údivu a lidé byli odjakživa vábeni podivuhodnostmi. Představivost nechávala ožít kameny nebo vkládala příběhy do starých koster a měnila je v bájné draky. Avšak když člověku rozmary přírody nestačily, pustil se do tvorby kuriozit sám. Ať už šlo o umělce, alchymisty, vynálezce či podvodníky, do jejich činů a děl místy vklouzlo cosi, čím budily úžas.

Nabídněte žákům a studentům příležitost stvořit podobné zvláštnosti a zařadit se mezi vystavovatele při PQ. Hledáme fantazii a originalitu, neboť vzniklý Kabinet kuriozit může být směšný i děsivý, jen nikdy fádní.

Záměrem projektu je uvést žáky do výtvarně-divadelního prostředí skrze vlastní tvůrčí prožitek. Vyjma této zkušenosti účastníci obdrží privilegia jako volný vstup zahrnující celé Quadriennale či prezentaci své práce a školy na oficiálních stránkách PQ.

Vaše účast bude dovršena návštěvou v libovolný den výstavy, kdy každý žák svůj exponát umístí do Kabinetu kuriozit. Expozice tak poroste po celou dobu 16. - 26. června.

Těšíme se na vaší návštěvu Veletržního paláce či Piazzetty Národního divadla.

Dopis pro školy ke stažení zde.