Scénografie, architektura, nová média, světelný a zvukový design, móda…

Vizuálně nejzajímavější divadelní projekty posledních let
Divadelní představení, performance, instalace a site-specific projekty
Kreativní program pro děti

Program

Hot News

   
   PQ+ DOPROVODNÝ PROGRAM   

PQ E-Scenography PQ Logo
PQ > ROZHOVOR S JESSICOU BOWLES, KURÁTORKOU SCENOFESTU

ROZHOVOR S JESSICOU BOWLES, KURÁTORKOU SCENOFESTU

23. 5. 2011, 18:22

Jaký účel plní v rámci Pražského Quadriennale Scenofest?
Scenofest vznikl v roce 2003 se záměrem dát dohromady tisíce studentů z celého světa s nejinspirativnějšími umělci a inovátory současného divadla. Program Scenofestu se s postupujícími ročníky postupně vyvíjel, ale jeho podstatou zůstává záměr poskytnout studentům osobní zkušenost, což letos platí ještě více než v minulých ročnících díky sociálním médiím, která využíváme ke sdílení a diskuzi o projektech, které studenti uvidí a kterých se zúčastní.

V rámci Scenofestu se uskuteční devět představení založených na zvuku a světle, necelých 40 pouličních představení na Jungmannově náměstí, více než 50 dílen a přednášek, a 6 site-specific projektů v zahradách, na ostrovech, v zapomenutých uličkách a v kryptách celého překrásného centra Prahy. Scenofest studentům nabízí příležitost tyto akce aktivně tvořit a podstatnou měrou přispět k energií nabitému programu PQ.

Jaké je hlavní téma letošního Scenofestu?
Letošní Scenofest reaguje na široké téma „intersekce“, které pro nás znamenají intersekci studentů s učiteli, intersekci kultur, i intersekci specifických národních způsobů myšlení a perspektiv. Toto téma se odráží v projektu „Šest jednání“, v rámci kterého mezinárodní tvůrčí skupiny složené ze studentů uměleckých oborů z celého světa několik měsíců spolupracovaly prostřednictvím internetu na přípravě šesti představení, která budou reagovat na prostředí Prahy a jsou založená na setkávání studentů jako „uměleckých turistů“ a obyvatel Prahy.

Co bude na letošním Scenofestu oproti předchozím ročníkům nového?
Je úžasné, jak se čím dál větší propojenost umění a techniky odráží ve způsobech zaznamenávání, diskutování a sdílení nápadů a akcí okolo Scenofestu se studenty v jejich domovských zemích, diváky v Praze a mezinárodní divadelní komunitou. Pravidelné aktualizace, články, videa a diskuze týkající se Scenofestu najdete na zvláštním studentském webu www.scenofestexchange.com a jednotlivé projekty můžete sledovat na Twitteru na @PQ2011, @Scenofest6Acts, @ScenofestSTREET a @ScenofestDISK. Všem účastníkům a návštěvníkům PQ i projektů Intersekce, obyvatelům Prahy i komukoli, koho Scenofest zajímá, doporučujeme web navštívit a do diskuzí se zapojit. Další neuvěřitelně ambiciózní novinkou programu Scenofestu je projekt Šest jednání, který nabízí nejen ojedinělou vzdělávací zkušenost studentům, kteří se ho zúčastní, ale i řadu fascinujících zážitků pro pražskou veřejnost.

Proč si myslíte, že je mezinárodní platforma jako Scenofest potřeba?
Na každé mezinárodní akci týkající se scénografie, ať už je to PQ nebo jiná konference či festival, mě vždy ohromí rozmanitost myšlenek, diskuzí a projektů zúčastněných zemí, o kterých bychom, nebýt toho, že se všechny setkají pod jednou střechou, vůbec neměli představu. Z tohoto pohledu je úžasné, že studenti mají možnost spolupracovat s kolegy z jiných částí světa a rozšiřovat si obzory za hranice své země. Takto navázané kontakty a spolupráce přetrvávají dlouho po skončení PQ a mohou tu vzniknout skupiny nebo projekty na celý život.

Co je – dlouhodobě- hlavním přínosem Scenofestu?
Hlavní dlouhodobý přínos Scenofestu rozhodně spočívá ve spolupráci. Myslím tím spolupráci mezi institucemi, které se mohou vzájemně inspirovat svými aktivitami a programy, spolupráci mezi studenty, kteří, až absolvují, budou mít množství kontaktů a přátel v zemích z celého světa. Z nejširšího pohledu jde také o kulturní povědomí, které se projeví v práci studentů. Doufám, že po Scenofestu budou studenti různých národností obeznámenější s mezinárodními trendy, kulturními představami, uměleckými formami a obory, a že to obohatí jejich budoucí profesionální tvorbu.

Jak se vám líbí nápad přesunout velkou část studentských projektů do ulic  a na další místa po  celé Praze?
Myslím, že přesun z Průmyslového paláce na DAMU, Jungmannovo náměstí a místa v historickém centru města, kde se budou odehrávat představení projektu Šest jednání, je jednou z nejvíce vzrušujících novinek Scenofestu. Konkrétně projekt Šest jednání vznikl jako přímá reakce na tuto příležitost. Chtěli jsme vytvořit představení, která by nemohla vzniknout nikde jinde, která by byla neoddělitelně spojená s dějinami, příběhy a kulturou Prahy. Proto jsme sestavili mezinárodní pracovní skupiny, které pod vedením českých i zahraničních umělců budou podrobně prozkoumávat místa, kde se budou jejich performance odehrávat, a pak přímo tam vytvoří představení vyprávějící příběh, kterému porozumí obyvatel Prahy stejně dobře, jako člověk, který je ve městě poprvé.

Další důležitou součástí této změny je naše spolupráce s DAMU. Se všemi zaměstnanci i studenty se nám pracovalo skvěle. Děkan, úžasní pedagogové i studenti se pustili do práce na této mezinárodní akci s obrovským nasazením.

Doufáme, že to, co vytvoříme v centru města, mnohem dynamičtěji a bezprostředněji osloví každého, kdo bude v Praze, návštěvníky PQ, Pražany cestou do práce i turisty, a snad to všechny něčím i obohatí.

Jak probíhal výběr umělců a studentů, kteří se Scenofestu zúčastní?
Výzva k účasti na projektech Scenofestu se setkala s úžasnou odezvou z celého světa. Workshopy povede přes 40 předních mezinárodních umělců, kteří přivezou své nejnovější nápady a přístupy, takže studenti získají jedinečný přístup nejen k jejich myšlenkám a radám, ale i k novým technologiím, koncepcím a diskuzím o scénografii.

Série Pouliční příběhy  představí práce studentů z celého světa, kteří přijedou až z Koreje, Austrálie, Brazílie, Macaa a mnoha dalších zemí. Šestice vedoucích projektu Šest jednání sestává z nejpřednějších site-specific umělců světa a jsme nadšeni, že s námi budou spolupracovat. Tento projekt také velmi tvůrčím způsobem využil sociální média a studenti nápady pro tento projekt rozvíjeli už předem ze svých domovů, rozsetých po celé zeměkouli.

S obrovským ohlasem se setkala i výzva k podání návrhů na Příběhy z DISKu a spektrum zemí, které je v nich, i v dalších částech Scenofestu zastoupeno, je širší než kdykoli dříve. Příběhy z DISKu představí fantastické performance z Bulharska, Gruzie, Nizozemí, USA, Velké Británie, Německa, Polska a dalších zemí.

Rozhovor vedla Markéta Horešovská, redaktorka ČTK