MKCR
PQ > Hlavní stránka

PODÍVEJTE SE NA KOMPLETNÍ PROGRAM PQ 2011


Pražské Quadriennale v roce 2011 bude zkoumat to nejlepší v současné scénografii. Pohlédne na scénografii jako na obor, který se nachází mezi výtvarným a divadelním uměním, jako na obor, který účinně těží z obou světů, a vytvoří tak mezi nimi dialog. Dialog, jenž bývá často opomíjen.

Divadlo posledních desetiletí odvážně zápasí se smrtí postavy, se smrtí příběhu a s mnoha dalšími „úmrtími”. Výtvarní umělci zároveň čerpají z divadelních rysů – z fenoménu scénické akce, z dočasnosti, prostředí, přítomnosti publika - aby vytvářeli nové formy a žánry. Scénografové, výtvarní umělci bývají v podobných zápasech těmi nejdůležitějšími pomocníky. Mnoho nejlepších divadelních inscenací současnosti je postaveno na výrazné vizuálnosti. Není bez zajímavosti, že nejpozoruhodnější divadelníci jsou dnes zároveň též umělci prostoru, zatímco mnozí významní výtvarníci vědomě pracují s principem inscenování, představení.

Z tohoto důvodu Pražské Quadriennale, mezinárodní přehlídka scénografie a divadelní architektury po více než čtyřiceti letech své existence mění svůj název na Pražské Quadriennale scénografie a divadelního prostoru, v angličtině Prague Quadrennial of Performance Design and Space. Jeho cílem bude obsáhnout širší spektrum uměleckých oborů a žánrů a zrušit (často pomyslnou) hranici mezi nimi.

Pražské Quadriennale se nadále bude pokoušet o nemožné: zachytit divadelní produkci, polapit nepolapitelné, zvěčnit něco, co je neustále v pohybu, nikdy trvalé, věčně nedokončené. Cosi neohraničitelného a neuzavřeného. Co, jak říká Simon McBurney, „existuje jenom v mysli diváků”. V tomto smyslu Quadriennale nadále pokračuje ve své vytyčené cestě být událostí, setkáním spojeným s představeními, diskusemi, prezentacemi. Představí instalace, které vytvářejí prostředí, jež „dokončí” a naplní teprve sami návštěvníci, prostředí, místo v nichž dochází ke spojení.

Neboť v době, kdy se dostáváme do sporu dokonce i sami se sebou, nám divadlo dokáže poskytnout prostor, kde můžeme – slovy Pipotti Rist – naplnit „svoji nejtajnější tužbu naladit se na ostatní”.


Těšíme se na viděnou v Praze!

Sodja Zupanc Lotker
Umělecká ředitelka PQ 2011


V nehybném bodě světa, jenž se točí. Ani tělesném ani beztělesném a ani odkud, ani kam; v tom nehybném bodě, tam je tanec, ani však zastavení, ani pohyb. Ale nenazvi to utkvělostí, když se tam pojí minulost a budoucnost. Pohyb ani odkud, ani kam a ani vzestup, ani sestup. Až na ten bod, nehybný bod, nebyl by žádný tanec, a je jenom tenhle tanec. Mohu jen říci, byli jsme tam: ale kde, to nevím. A nevím též, jak dlouho, to by znamenalo určovat to v čase. T. S. Eliot: Čtyři kvarteta

T. S. Eliot: Čtyři kvarteta

T. S. Eliot: Čtyři kvarteta

Follow us:

            PQ SPOT 2011
  

Scénografie, architektura, nová média, světelný a zvukový design, móda…

Vizuálně nejzajímavější divadelní projekty posledních let
Divadelní představení, performance, instalace a site-specific projekty
Kreativní program pro děti

Program

Hot News

   
   PQ+ DOPROVODNÝ PROGRAM